Algemeen bedrijfsgroepen

Bedrijfsgroepen Duurzaam Gastvrij

Voor verschillende bedrijfsgroepen hebben wij passende normen opgesteld. De bedrijfsgroepen waarvoor wij op dit moment normen ontwikkeld hebben zijn:

  Bibliotheken en Archieven

Varende locaties - Passagiersvaart

Wellness en Sauna

Zwembaden - en (indoor) sportlocaties

Dierentuinen 

Poppodia