Onze duurzame doelen

De Sustainable Development Goals (SDG), in het Nederlands Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn 17 doelen die zijn afgesproken door de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De Sustainable Development Goals startten in 2015 en lopen tot 2030.

Om de doelen te behalen is het van belang dat iedereen meedoet, van overheden tot aan bedrijven en burgers. Ook de vrijetijdssector kan en mag niet achterblijven. Binnen Duurzaam Gastvrij helpen en stimuleren wij dan ook onze deelnemers om bij te dragen aan verschillende SDG’s doormiddel van de duurzaamheidsnormen waar gecertificeerde Duurzaam Gastvrij bedrijven aan moeten voldoen.

Alle bedrijven die gecertificeerd zijn met Duurzaam Gastvrij dienen minimaal te voldoen aan een aantal algemene verplichte normen. Op basis van deze algemene verplichte normen dragen alle Duurzaam Gastvrij bedrijven actief bij aan onderstaande Sustainable Development Goals.

Aan welke specifieke normen een bedrijf allemaal moet voldoen hangt van de bedrijfscategorie af. Daarnaast zijn niet alle normen verplicht, maar zijn er ook optionele normen die niet door elk bedrijf uitgevoerd worden. De exacte manier waarop een bedrijf bijdraagt aan de Sustainable Development Goals kan daarom verschillen.

Bekijk de Duurzaam Gastvrij normen per bedrijfscategorie

Doel 6 | Schoon water en sanitair

Toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen is belangrijk voor de gezondheid van mensen. In Nederland is deze toegang goed geregeld, maar er is nog veel winst te halen op het gebied van waterkwaliteit en efficiënt watergebruik om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst drinkwater schoon en veilig blijft. Duurzaam Gastvrij bedrijven dragen hieraan bij door waterverontreiniging tegen te gaan en waterverbruik te verminderen. Zo dienen deelnemers o.a. schoonmaakmiddelen met een milieukeurmerk te gebruiken die biologisch afbreekbaar zijn. Qua waterbesparing wordt er gebruik gemaakt van waterbesparende kranen, douchekoppen en toiletten, en kan regenwater gebruikt worden om o.a. toiletten door te spoelen en het groen te bewateren. Ook wordt het waterverbruik gemonitord, en op basis van deze gegevens verminderd waar mogelijk.

Goal 6 Clean water and sanitation

Doel 7 | Betaalbare en duurzame energie

Ons energieverbruik is nog steeds voor een groot deel afhankelijk van fossiele brandstoffen, wat daarmee bijdraagt aan klimaatverandering en diens desastreuse gevolgen. Duurzaam energieverbruik dat betaalbaar is voor iedereen dient daarom gestimuleerd te worden. Dit kan door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken en energieverbruik efficiënter te maken. Duurzaam Gastvrij bedrijven dragen hieraan bij door o.a. gebruik te maken van energie-efficiënte verlichting, automatische lichtschakeling, een energieregistratie- en bewakingssysteem, en het isoleren van de ramen, muren en daken. Groene stroom kan ingekocht worden, of eigen energie kan opgewekt worden met bijvoorbeeld zonnepanelen, om zo gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. Tevens wordt het energieverbruik gemonitord, en op basis van deze gegevens verminderd waar mogelijk.

Goal 7 Affordable and clean energy

Doel 11 | Duurzame steden en gemeenschappen

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft in steden. Steden hebben daardoor een grote impact op de levenskwaliteit van vele mensen. Als steden (naar verwachting) blijven groeien, zal ook hun impact op het milieu en klimaatverandering toenemen. Het is daarom van belang dat steden en gemeenschappen duurzaam ingericht worden, waarbij er rekening gehouden wordt met o.a. duurzaamheid, cultureel en natuurlijk erfgoed, en toegankelijkheid. Ook bedrijven in de vrijetijdssector speelt hier een rol in, in de vorm van hun milieu-impact, toegankelijkheid en maatschappelijke bijdrage. Duurzaam Gastvrij bedrijven dragen hier positief aan bij door hun gehele bedrijfsvoering te verduurzamen, en hiermee hun impact op het milieu en klimaat te verminderen. Ook wordt het gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd onder bezoekers en medewerkers om zo milieuvriendelijker én toegankelijker te worden. Daarnaast leveren Duurzaam Gastvrij bedrijven jaarlijks op minimaal 3 manieren een maatschappelijke bijdrage, en wordt er gecommuniceerd met bezoekers over lokale activiteiten op het gebied van cultureel erfgoed-, natuur- en/of milieuactiviteiten.

Goal 11 Sustainable Cities and Communities

Doel 12 | Verantwoorde consumptie en productie

Een betere wereld begint bij onszelf. Onze consumptie en productie kan de druk op het milieu aanzienlijk verlagen als we efficiënter omgaan met grondstoffen. Ook de producten die we kopen maken hierbij een groot verschil. Wij stimuleren onze Duurzaam Gastvrij deelnemers (en zij daarmee hun bezoekers) dan ook verantwoord te consumeren en produceren. Zo hebben wij een Green Etalage waarin verschillende duurzame producten staan die deelnemers kunnen aanschaffen om verantwoord in te kopen. Daarnaast dienen o.a. reinigingsmiddelen, textielproducten, schuimbrandblussers, toilet- en printpapier, voedsel en drank voorzien te zijn van een duurzaamheidskeurmerk, dient de menukaart veganistisch of vegetarische gerechten te bevatten, wordt afvalscheiding en recycling gestimuleerd, worden disposables vermeden of gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, dienen bouwmaterialen een milieukeurmerk te hebben, én worden bezoekers geïnformeerd over de positieve impact van verantwoorde consumptie.

Goal 12 Responsible consumption and production

Doel 13 | Klimaatactie

De klimaatcrisis en de nadelige effecten daarvan worden steeds meer zichtbaar. De veranderingen die plaatsvinden vormen niet alleen een bedreiging voor de natuur, maar ook voor de mens en de manier waarop wij leven. Het is daarom noodzakelijk om klimaatverandering zo snel mogelijk af te remmen doormiddel van klimaatactie. Ook onze Duurzaam Gastvrij deelnemers spelen hier een rol van betekenis in, door zowel zelf actie te voeren als door hun bezoekers te overtuigen hetzelfde te doen. Zo wordt verduurzaming van de gehele bedrijfsvoering gestimuleerd door de 12 duurzaamheidsthema’s waar Duurzaam Gastvrij op focust, zoals energieverbruik, vergroening, duurzaam inkopen en mobiliteit. Daarnaast wordt communicatie over verduurzamen en het aanbieden van duurzame activiteiten gestimuleerd, om zo bezoekers te informeren en voor te lichten over klimaatacties en hoe zij hier zelf aan bij kunnen dragen.

Goal 13 Climate Action

Doel 14 | Leven in het water

Zeeën en oceanen bedekken maar liefst 71% van het aardoppervlak en vormen het grootste ecosysteem ter wereld. Zoetwatergebieden zoals rivieren en meren spelen daarnaast een onmisbare rol in onze drinkwatervoorziening en landbouw. Water is daarmee van onschatbare waarde voor al het leven op aarde, waaronder onze. Toch heeft water en diens biodiversiteit het zwaar te verduren door klimaatverandering, vervuiling en overbevissing. Deze 3 problemen aanpakken is daarom van belang, des te meer als je als bedrijf afhankelijk bent van het recreatieve nut van water. Daarom gaan Duurzaam Gastvrij bedrijven klimaatverandering tegen doormiddel van verduurzaming van de bedrijfsvoering. Watervervuiling wordt tegengegaan door alle afvoersystemen binnen het bedrijf aan te sluiten op het riool, biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen te gebruiken en zwerfafvalpreventie te stimuleren. En overbevissing wordt bestreden door vegetarisch/veganistisch eten aan te bieden op de menukaart, en de vis die wel wordt aangeboden te voorzien van het MSC of ASC label. Tevens mogen er geen vissoorten uit de rode kolom van de VISwijzer op de menukaart staan.

Goal 14 Life below water

Doel 15 | Leven op het land

Naast leven in de zee is leven op het land even belangrijk om te behouden. Dit omvat zowel het beschermen als het herstellen en beheren van ecosystemen en de biodiversiteit die steeds verder onder druk komen te staan door klimaatverandering, bevolkingsdruk en intensivering van het landgebruik. Duurzaam Gastvrij deelnemers dragen hier op zowel lokaal als globaal niveau aan bij. Zo gaan Duurzaam Gastvrij bedrijven klimaatverandering tegen doormiddel van verduurzaming van de bedrijfsvoering. Daarnaast worden deelnemers gestimuleerd om de biodiversiteit rondom hun pand te verhogen doormiddel van vergroening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aanleg van een insectenhotel, groen dak of vlindertuin met inheemse planten. Ook wordt de inkoop van producten met een milieukeurmerk gestimuleerd om de negatieve productie impact van o.a. ontbossing en mijnbouw te beperken, zoals toilet- en printpapier.

Goal 15 Life on land

Doel 17 | Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Om te verduurzamen is samenwerking noodzakelijk, ook op internationaal niveau. Hiermee kunnen de capaciteit en middelen versterkt worden die nodig zijn om de duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren. Daarom wordt Duurzaam Gastvrij in Nederland uitgevoerd door Stichting KMVK: dat naast Duurzaam Gastvrij ook het internationale duurzaamheidskeurmerk Green Key en de internationale milieuonderscheiding Blauwe Vlag uitvoert. Daarnaast werkt Duurzaam Gastvrij samen met verschillende partners. Door middel van deze partnerschappen stimuleert Duurzaam Gastvrij actief duurzame praktijken en innovaties binnen de toerismesector.

Goal 17 Partnerships for the goals