De voordelen van Duurzaam Gastvrij voor jouw bedrijf

Certificeren met het duurzaamheidskeurmerk Duurzaam Gastvrij heeft verschillende voordelen voor jouw bedrijf, zoals:

 1. Effectief hulpmiddel: Duurzaam Gastvrij-certificering biedt bedrijven een duidelijk raamwerk en richtlijnen voor het verbeteren van hun duurzaamheidsinspanningen, wat hen helpt om gestructureerd en doelgericht te werken aan een groenere en toekomstbestendige bedrijfsvoering.
 2. Kostenbesparingen: Duurzaamheidsmaatregelen zoals energiebesparing en afvalbeheer leiden tot lagere operationele kosten en efficiënter gebruik van middelen.
 3. Positief Imago: Certificering met het Duurzaam Gastvrij duurzaamheidskeurmerk verbetert het bedrijfsimago aanzienlijk, waardoor het zich onderscheidt als een milieubewuste en maatschappelijk verantwoorde onderneming.
 4. Toekomstgerichte positionering: Duurzaam Gastvrij-certificering helpt bedrijven om in te spelen op de toenemende vraag naar duurzaamheid en verantwoordelijk ondernemen, waardoor ze voorbereid zijn op een duurzamere toekomst.
 5. Medewerkerstevredenheid: De betrokkenheid bij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen motiveert medewerkers, wat leidt tot een positieve werkomgeving en hogere retentie.
 6. Klanttevredenheid: Het keurmerk spreekt duurzaamheidsbewuste klanten aan en vergroot de tevredenheid van bezoekers die waarde hechten aan eco-vriendelijkheid.
 7. Innovatie: Het streven naar certificering stimuleert bedrijven om innovatieve duurzaamheidsoplossingen te ontwikkelen, wat leidt tot groei, concurrentievoordeel en nieuwe zakelijke kansen.
 8. Samenwerking en netwerken: Duurzaam Gastvrij-certificering biedt toegang tot een netwerk van duurzame bedrijven, wat leidt tot kennisuitwisseling, samenwerkingsmogelijkheden en gezamenlijke duurzaamheidsinitiatieven.
 9. Verantwoordelijkheid en leiderschap: Certificering met Duurzaam Gastvrij toont het bedrijfsleiderschap en de verantwoordelijkheid om een actieve rol te spelen in het oplossen van milieu- en duurzaamheidsuitdagingen.
Meld jouw bedrijf aan voor Duurzaam Gastvrij

De voordelen van Duurzaam Gastvrij ten opzichte van andere duurzaamheidskeurmerken

Certificeren met het Duurzaam Gastvrij heeft verschillende voordelen ten opzichte van andere duurzaamheidskeurmerken, zoals:

 1. Erkende focus op vrijetijdssector: Duurzaam Gastvrij is specifiek gericht op de vrijetijdssector en recreatiebranche, waardoor het duurzaamheidskeurmerk koploper is op het gebied van kennis omtrent verduurzaming binnen deze sector en nauw aansluit bij de behoeften en uitdagingen van diens bedrijven.
 2. Landelijke (h)erkenning: Duurzaam Gastvrij is actief in heel Nederland en wordt erkend en steeds vaker herkend door bezoekers, wat de bekendheid en het vertrouwen van bezoekers versterkt in de duurzame toewijding van deze bedrijven.
 3. Uitgebreide begeleiding en advies: Duurzaam Gastvrij biedt bedrijven gedetailleerde begeleiding en advies om duurzaamheidsmaatregelen te implementeren en te verbeteren, waardoor je er niet alleen voor staat en de kans op succesvolle certificering wordt vergroot.
 4. Focus op continue verbetering: Duurzaam Gastvrij stimuleert continue verbetering door de normen regelmatig te herzien en bedrijven aan te moedigen hun duurzaamheidsprestaties voortdurend te evalueren, wat leidt tot een doorlopende positieve impact.
 5. Focus op lokale impact: Duurzaam Gastvrij legt met verschillende duurzaamheidsthema's een sterke nadruk op de positieve impact van bedrijven op de lokale gemeenschap, wat helpt om duurzaamheid ook lokaal te versterken en ondersteunen.
 6. Flexibiliteit en customisatie: Duurzaam Gastvrij biedt ruimte voor aanpassingen aan specifieke regionale omstandigheden en bedrijfsgroepen waardoor het geschikt is voor diverse bedrijfsmodellen, wat zich vertaalt naar een breder toepassingsgebied voor certificering.
 7. Klantgerichte communicatie: Duurzaam Gastvrij ondersteunt bedrijven bij het effectief communiceren van hun duurzaamheidsprestaties naar klanten en bezoekers, wat hun reputatie en relaties versterkt.
Bekijk de verschillende vormen van advies & ondersteuning die Duurzaam Gastvrij biedt

De financiële voordelen van Duurzaam Gastvrij voor jouw bedrijf

Certificering met Duurzaam Gastvrij kent verschillende financiële voordelen voor jouw bedrijf. Dit omvat o.a. de volgende voordelen en subsidies:

Financiële voordelen & subsidies

Duurzaam Gastvrij bedrijven die in milieumaatregelen investeren kunnen gebruik maken van diverse rijkssubsidieregelingen, zoals:

Zie de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor meer informatie over de verschillende rijkssubsidieregelingen.

Milieu- en Energielijst

Bedrijven hebben de mogelijkheid om met fiscaal voordeel te investeren in energiezuinige technieken en innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die op de Milieu- en Energielijst staan.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De overheid wil met de Energie-investeringsaftrek (EIA) energiezuinige investeringen stimuleren en energiebesparing, CO2-reductie en het toepassen van duurzame energie een impuls geven. Bedrijven die investeren in technieken uit de zogenoemde Energielijst, kunnen via de EIA tot 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Deze Energielijst wordt jaarlijks geactualiseerd.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) / Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Doormiddel van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) maakt de overheid het extra aantrekkelijk voor bedrijven om te investeren in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken die op de zogenoemde Milieulijst staan. Deze Milieulijst wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat ruim 300 innovatieve en milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel.

Geïnteresseerd en benieuwd of jouw verduurzamingsinvestering in aanmerking komt?

Bekijk de Milieu- en Energielijst

Je kan op deze pagina jouw bedrijfssector en milieudoel invoeren of zoeken op trefwoorden/codes. Vervolgens worden de mogelijke verduurzamingsinvesteringen getoond die onder de EIA of MIA/Vamil regeling vallen. Als je op één van deze resultaten klikt vind je verdere uitleg over de voorwaarden en voordelen van de investering, en een link om een aanvraag voor deze investering in te dienen. Zie hier een interactieve kaart met een overzicht van de verschillende verduurzamingsinvesteringen die op de Milieu- en Energielijst staan.

Rabo Impactlening

Met de Rabo Impactlening geeft de Rabobank een rentekorting aan bedrijven en organisaties die ondernemen met een duurzame of maatschappelijke impact. Je kan van deze regeling profiteren als je in aanmerking komt voor een zakelijke lening en in geselecteerde branches actief bent of duurzaam koploper bent. Duurzaam Gastvrij deelnemers met Goud komen in aanmerking voor de Rabo Impactlening.

Het bedrijf dient te voldoen aan de volgende regels die zijn opgesteld samen met de Europese Investeringsbank (EIB):

 • In jouw bedrijf werken maximaal 3000 fte
 • De looptijd van de zakelijke lening is vijf of tien jaar
 • Het bedrag dat je wil lenen ligt tussen de € 250.000 en € 7,5 miljoen
 • Jouw bedrijf moet een gouden Duurzaam Gastvrij certificering hebben
Meer informatie over de Rabo Impactlening

Wat vinden onze deelnemers zelf van Duurzaam Gastvrij?

Bibliotheek de Boekenberg

Het Duurzaam Gastvrij keurmerk maakt dat we ons voortdurend blijven ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Thermen Bussloo

Bij Thermen Bussloo zijn we van mening dat ondernemen met visie op mens en milieu geen keuze, maar een voorwaarde is. De verlenging van ons Duurzaam Gastvrij Goud certificaat is de kroon op het werk van alle medewerkers die zich elke dag inzetten voor onze wellness.

Recreatiecentrum Zevenkampse Ring

Wij proberen echt duurzaam te ondernemen en daarin goed de balans te vinden. Duurzaam Gastvrij; daar zijn wij trots op!