Onze SDG's

De SDG’s (Sustainable Development Goals of in het Nederlands ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’) zijn 17 doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen tot 2030. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.

Om de doelen te halen is het van belang dat iedereen meedoet, van overheden tot aan bedrijven en burgers. Ook de toerisme- en recreatiesector kan en mag niet achterblijven. Binnen Duurzaam Gastvrij helpen en stimuleren wij dan ook bedrijven om niet alleen duurzamer te worden, maar tegelijkertijd ook bij te dragen aan verschillende SDG’s*.

Ons Duurzaam Gastvrij programma én onze deelnemers dragen bij aan de volgende Sustainable Development Goals:

  • Goal 6 | Schoon water en sanitair
   Toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen is belangrijk voor de gezondheid van mensen. In Nederland is deze toegang goed geregeld, maar is er nog veel winst te halen op het gebied van waterkwaliteit en efficiënt watergebruik om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst drinkwater schoon en veilig blijft. Hier dragen deelnemers van Duurzaam Gastvrij aan bij door te voldoen aan normen omtrent waterverontreiniging tegengaan en waterbesparing. Zo dienen deelnemers o.a. milieuvriendelijke reinigingsmiddelen te gebruiken die biologisch afbreekbaar zijn. Qua waterbesparing wordt er o.a. gebruik gemaakt van waterbesparende kranen, douchekoppen en toiletten, en wordt regenwater gebruikt om toiletten door te spoelen en het groen te bewateren.
  • Goal 7 | Betaalbare en duurzame energie
    Ons energieverbruik is nog steeds voor een groot deel afhankelijk van fossiele brandstoffen, wat daarmee bijdraagt aan klimaatverandering en diens desastreuse gevolgen. Duurzaam energieverbruik dat betaalbaar is voor iedereen dient daarom gestimuleerd te worden. Dit kan door hernieuwbare energiebronnen te gebruiken en energieverbruik efficiënter te maken. Zo stimuleren we deelnemers binnen het Duurzaam Gastvrij programma om o.a. overal energiezuinige verlichting toe te passen, verlichtingssensoren te gebruiken in publieke ruimtes, groene stroom in te kopen, eigen energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen, slimme thermometers te gebruiken en het gebouw goed te isoleren.

  • Goal 12 | Verantwoorde consumptie en productie
   Een betere wereld begint bij ons eigen gedrag. Onze consumptie en productie kan de druk op het milieu aanzienlijk verlagen als we efficiënter omgaan met grondstoffen. Ook de producten die we kopen maken hierbij een groot verschil. Wij stimuleren onze Duurzaam Gastvrij deelnemers (en zij daarmee hun gasten) dan ook verantwoord te consumeren en produceren. Zo hebben wij een Green Etalage waarin verschillende duurzame producten staan die deelnemers kunnen gebruiken om verantwoord te consumeren en in te kopen. Daarnaast dienen o.a. reinigingsmiddelen, textielproducten, voedsel en drank voorzien te zijn van een milieu- en/of Fairtrade keurmerk, dient de menukaart veganistisch of vegetarische gerechten te bevatten, wordt afvalscheiding en recycling gestimuleerd, dienen bouwmaterialen een milieukeurmerk te hebben, én worden gasten geïnformeerd over de positieve impact van verantwoorde consumptie.
  • Goal 13 | Klimaatactie
   De klimaatcrisis en de nadelige effecten daarvan worden steeds meer zichtbaar. De veranderingen die plaatsvinden vormen niet alleen een bedreiging voor de natuur, maar ook voor de mens en de manier waarop wij leven. Het is daarom noodzakelijk om klimaatverandering zo snel mogelijk af te remmen doormiddel van klimaatactie. Ook onze Duurzaam Gastvrij deelnemers spelen hier een rol van betekenis in, door zowel zelf actie te voeren én door gasten te overtuigen hetzelfde te doen. Zo wordt de verduurzaming van de gehele bedrijfsvoering gestimuleerd door de normen binnen de 12 thema’s waar Duurzaam Gastvrij deelnemers aan moeten voldoen, waaronder energieverbruik, vergroening, duurzaam inkopen en mobiliteit. Daarnaast wordt het aanbieden van activiteiten gestimuleerd om gasten te informeren en voor te lichten over klimaatacties en hoe zij hieraan bij kunnen dragen als gast zijnde.  

  • Goal 14 | Leven in het water
   Zeeën en oceanen bedekken maar liefst 71% van het aardoppervlak en vormen het grootste ecosysteem ter wereld. Zoetwatergebieden zoals rivieren en meren spelen daarnaast een onmisbare rol in onze drinkwatervoorziening en landbouw. Water is daarmee van onschatbare waarde voor al het leven op aarde, waaronder onze. Toch heeft water en diens biodiversiteit het zwaar te verduren door klimaatverandering, vervuiling en overbevissing. Deze 3 problemen tegengaan is dus van belang, en al helemaal als je als bedrijf afhankelijk bent van het recreatieve nut ervan zoals het geval is bij onze deelnemers. Daarom stimuleert Duurzaam Gastvrij het tegengaan van klimaatverandering doormiddel van verduurzaming van de bedrijfsvoering. Het tegengaan van watervervuiling wordt gestimuleerd door alles binnen het bedrijf aan te sluiten op het riool, biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen te gebruiken en zwerfafvalpreventie. Overbevissing wordt bestreden door vegetarisch/veganistisch eten aan te bieden op de menukaart en de vis die wel wordt aangeboden te voorzien van het MSC of ASC label.

  • Goal 15 | Leven op het land
   Naast leven in de zee is leven op het land even belangrijk om te behouden. Dit omvat zowel het beschermen als het herstellen en beheren van ecosystemen en de biodiversiteit die steeds verder onder druk komen te staan door klimaatverandering, bevolkingsdruk en intensivering van het landgebruik. Duurzaam Gastvrij deelnemers dragen hier op zowel lokaal als wereldwijd niveau aan bij. Zo worden deelnemers gestimuleerd om de biodiversiteit rondom hun pand te verhogen doormiddel van vergroening. Denk hierbij aan de aanleg van een insectenhotel, groen dak, vlindertuin met inheemse planten, of andere manieren van vergroening. Ook wordt de inkoop van producten met een milieu- en/of circulair keurmerk gestimuleerd om de negatieve productie impact van o.a. ontbossing en mijnbouw te beperken. 

   Goal 17 | Partnerschap om doelstellingen te bereiken
   Om te verduurzamen is samenwerking noodzakelijk, zowel op nationaal als internationaal niveau. Hiermee kunnen de capaciteit en middelen namelijk versterkt worden die nodig zijn om de duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren. Daarom is Duurzaam Gastvrij onderschreven door Green Key, dat op diens beurt onderdeel is van Foundation for Environmental Education (FEE International). FEE is een van 's werelds grootste organisaties voor milieueducatie die met behulp van verschillende programma’s (waaronder Green Key en Blauwe Vlag) mensen in staat stelt om een ​​milieubewuste wereld te creëren, duurzame bedrijfspraktijken te bevorderen én natuurlijke hulpbronnen te beschermen. Met meer dan 100 aangesloten organisaties in 81 landen zorgt deze partnerschap ervoor dat onze impact groter is én de andere SDG’s wereldwijd sneller gehaald kunnen worden. Verder wordt Duurzaam Gastvrij in Nederland uitgevoerd door Stichting KMVK: een samenwerking tussen de organisaties van ANWB, Koninklijke Horeca Nederland en HISWA-RECRON om de toerisme- en recreatiebranche te verduurzamen. 

* Aan welke normen je moet voldoen hangt van je bedrijfsgroep af. Daarnaast zijn niet alle normen verplicht, maar zijn er ook optionele normen die niet door elk bedrijf uitgevoerd worden. De exacte manier waarop een bedrijf bijdraagt aan de bovenstaande SDG’s kan daarom verschillen.