Bouwen & Groen

Wat houden de bouwen & groen normen in?

Duurzaam bouwen en vergroenen zijn onmisbaar binnen een bedrijf omdat het bijdraagt aan een milieuvriendelijke en verantwoorde bedrijfsvoering, waarbij zowel de biodiversiteit als de duurzaamheid van het gebouw versterkt wordt.

De bouwen & groen normen van Duurzaam Gastvrij kunnen opgedeeld worden in 2 delen:

  • Bouwen
  • Groen

Ten eerste dient er gebruik te worden gemaakt van milieuvriendelijke en hergebruikte bouwmaterialen en verf bij het (ver)bouwen of renoveren van het gebouw, inclusief speelvoorzieningen. Dit zorgt voor een verminderde belasting van het milieu en bevordert de circulaire economie. Daarnaast kunnen bedrijven zich laten certificeren voor groen en duurzaam bouwen met erkende keurmerken zoals BREEAM. Dit helpt om de duurzaamheidsprestaties van een bouwproject te meten en te verbeteren, waardoor bedrijven bijdragen aan een gezondere planeet.

Ten tweede houdt de vergroening in dat bedrijven zich inzetten voor het creëren én beheren van een natuurlijke omgeving op hun terrein. Dit omvat het aanleggen van voorzieningen zoals vlindertuinen of insectenhotels om de (inheemse) biodiversiteit te stimuleren. Ook dienen de groene ruimtes ecologisch verantwoord zijn, met bijvoorbeeld het gebruik van gebiedseigen beplanting, het toewijzen van delen van het terrein aan natuurbestemmingen of het aanleggen van een mini-bos.

Ook het groenbeheer dient duurzaam te gebeuren. Denk hierbij aan het gebruik van alternatieve, niet-chemische bestrijdingsmiddelen om het milieu te beschermen, elektrische apparatuur gebruiken om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen, en waterbesparing toepassen bij het bewateren van het groen.

Belangrijk is daarnaast de communicatie naar bezoekers, waarbij het bedrijf informatie deelt over hun inspanningen op het gebied van vergroening. Dit vergroot niet alleen het bewustzijn van de bezoekers over milieukwesties, maar kan ook hun waardering en betrokkenheid bij duurzame praktijken vergroten.

Duurzaamheidsthema Bouwen Groen

De voordelen van duurzaam bouwen en vergroenen

Duurzaam bouwen en vergroenen heeft verschillende voordelen:

  1. Bevordering van biodiversiteit: Door (inheemse) planten en bomen op het bedrijfsterrein te behouden of te planten, kan een bedrijf bijdragen aan de toename van de biodiversiteit. Dit helpt de lokale flora en fauna te ondersteunen en kan bijdragen aan de ontwikkeling van een gezondere en veerkrachtigere omgeving.
  2. Kostenbesparing: Duurzaam bouwen en vergroenen kunnen initieel investeringen met zich meebrengen, maar op de lange termijn kunnen bedrijven aanzienlijk besparen op energie- en waterverbruik en onderhoudskosten. Efficiënte gebouwen en groenvoorzieningen verminderen de operationele kosten.
  3. Beter welzijn van medewerkers: Groene en duurzame werkruimten hebben vaak betere luchtkwaliteit, wat het welzijn en de productiviteit van medewerkers kan verbeteren. Geen gebruik van chemische en schadelijke bestrijdingsmiddelen of bouwmaterialen kan daarnaast de kans op gezondheidsklachten bij werknemers verkleinen.
  4. Milieuvriendelijk imago: Duurzame bouw- en groenpraktijken tonen de betrokkenheid van een bedrijf voor milieubescherming en duurzaamheid. Dit kan bijdragen aan een positief imago en de loyaliteit van klanten en partners vergroten.
  5. Weerstand tegen klimaatverandering: Duurzame bouwmethoden en vergroening kunnen de veerkracht van een bedrijf tegen de gevolgen van klimaatverandering vergroten. Hierdoor kan een bedrijf de operationele continuïteit behouden, wat financiële voordelen met zich meebrengt.
  6. Toegang tot financiering en subsidies: Overheden en financiële instellingen bieden vaak financiële prikkels, subsidies en leningen aan bedrijven die investeren in duurzame bouwprojecten en vergroening. Door duurzaamheid in hun bedrijfsstrategie op te nemen, kunnen bedrijven toegang krijgen tot deze financiële voordelen, wat kan helpen om de initiële kosten van duurzaam bouwen te verlagen en de terugverdientijd te verkorten.
Bekijk meer voordelen van certificeren met Duurzaam Gastvrij