Reiniging

Wat houden de reinigingsnormen in?

Duurzame reiniging is onmisbaar binnen een bedrijf omdat het de negatieve impact op het milieu vermindert, de gezondheid van mensen beschermt en bijdraagt aan een duurzamere en gezondere planeet. Schoonmaakmiddelen kunnen schadelijke chemicaliën en andere stoffen bevatten die slecht zijn voor het milieu en de gezondheid. Daarnaast kunnen onnodig watergebruik, verpakkingen en gastvoorzieningen bijdragen aan milieuproblemen. Milieuvriendelijke schoonmaak en reiniging is daarom essentieel.

De reinigingsnormen van Duurzaam Gastvrij kunnen opgedeeld worden in 3 delen:

  • Schoonmaakmiddelen
  • Verpakkingen
  • Gastvoorzieningen

Ten eerste kunnen schoonmaakmiddelen schadelijke chemicaliën en andere stoffen bevatten die slecht zijn voor het milieu en de gezondheid van zowel de werknemers als bezoekers. Schoonmaakmiddelen, (hand)zeep en shampoo dienen daarom een milieukeurmerk te hebben of, waar mogelijk, alleen uit water te bestaan om zo op milieu verantwoorde wijze schoon te maken.

Ten tweede zorgen schoonmaakmiddelen voor veel verpakkingsafval. Daarom dienen schoonmaakmiddelen, (hand)zeep en shampoo in hervulbare flessen of dispensers aangeboden te worden om de hoeveelheid verpakkingsafval zo te minimaliseren.

Ten derde zorgt het niet meer aanbieden van zogeheten gastvoorzieningen (zoals haarnetjes, tandenborstels en flosdraad) voor veel verpakkingsmateriaal, afval en milieu impact. Daarom dienen deze voorzieningen alleen van hernieuwbare materialen gemaakt te zijn of alleen op aanvraag beschikbaar gesteld te worden.

Reiniging
Duurzaamheidsthema Reiniging

De voordelen van duurzame reiniging

Duurzame reiniging heeft verschillende voordelen:

  1. Gezondere werkomgeving: Duurzame reiniging en schoonmaak gebruiken minder schadelijke chemicaliën, wat resulteert in een gezondere werkomgeving voor werknemers, wat de productiviteit en tevredenheid verbetert.
  2. Verminderde milieu-impact: Duurzame reiniging en schoonmaakmiddelen hebben een lagere ecologische voetafdruk, doordat ze minder water- en energieverbruik en minder afval genereren, waardoor bedrijven hun milieubelasting verminderen.
  3. Kostenbesparingen op de lange termijn: Hoewel duurzame schoonmaakmiddelen soms initieel duurder kunnen zijn, leiden ze op de lange termijn tot kostenbesparingen door efficiënter gebruik van middelen en verminderde gezondheidsgerelateerde uitgaven.
  4. Positief bedrijfsimago: Bedrijven die duurzame reinigingsmethoden hanteren tonen hun inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waardoor ze een positief bedrijfsimago opbouwen en klanten en werknemers aantrekken die waarde hechten aan duurzaamheid.
Bekijk meer voordelen van certificeren met Duurzaam Gastvrij