Maatschappelijke betrokkenheid

Wat houden de maatschappelijke betrokkenheidnormen in?

Maatschappelijke betrokkenheid is onmisbaar voor een bedrijf omdat het een positieve invloed heeft op het opbouwen van vertrouwen, het versterken van het bedrijfsimago en het creëren van langdurige en waardevolle relaties met klanten, lokale gemeenschappen, werknemers én belanghebbenden. Door maatschappelijk betrokken te ondernemen creëert de deelnemer niet alleen waarde en goodwill voor de eigen organisatie, maar is de organisatie ook van extra toegevoegde waarde voor de maatschappij en lokale omgeving.

De maatschappelijke betrokkenheidnormen van Duurzaam Gastvrij kunnen opgedeeld worden in 3 delen:

  • Samenwerking
  • Medewerkers
  • Toegankelijkheid

Ten eerste kan samenwerking kan zich uiten op verschillende manieren. Er kan een bijdrage aan de maatschappij geleverd worden in de vorm van sponsoren, doneren of deelnemen aan activiteiten zonder winstoogmerk. Ook kan er op regionaal niveau samengewerkt worden om het duurzame karakter van de regio te versterken. En binnen het bedrijf zelf kan ervoor gekozen worden om gratis toegankelijk activiteiten aan te bieden en om binnen het beleid meer aandacht te besteden aan diversiteit en inclusiviteit.

Ten tweede zijn er een boel mensen die graag willen werken in de toerisme- en recreatiesector, maar dit niet zomaar kunnen. Duurzaam Gastvrij deelnemers worden gestimuleerd om werknemers in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om hen zo te steunen in hun zoektocht naar een baan.

Ten derde dient er ook rekening gehouden te worden met mindervaliden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de kernfaciliteiten van een bedrijf, zoals toiletten, liften en parkeerplaatsen, toegankelijk zijn voor iedereen, zodat elke gast optimaal gebruik kan maken van het bedrijf.

Duurzaamheidsthema Maatschappelijke betrokkenheid

De voordelen van maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid heeft verschillende voordelen:

  1. Positieve impact op de gemeenschap en het milieu: Maatschappelijke betrokkenheid stelt bedrijven in staat om een positieve impact te hebben op lokale gemeenschappen en het milieu, wat bijdraagt aan een duurzamere en verantwoorde samenleving en het bedrijf als een waardevolle partner in de gemeenschap positioneert.
  2. Verbeterd bedrijfsimago en reputatie: Maatschappelijke betrokkenheid toont het bedrijf als een verantwoordelijke en ethische organisatie, wat kan leiden tot een positief imago en een betere reputatie bij klanten en belanghebbenden.
  3. Betere werknemersbetrokkenheid en retentie: Maatschappelijke betrokkenheid motiveert werknemers en geeft hen een gevoel van voldoening door bij te dragen aan positieve maatschappelijke verandering, wat de betrokkenheid en retentie kan verhogen.
  4. Inclusiever klantenbestand: Maatschappelijke betrokkenheid bij het bevorderen van toegankelijkheid voor mindervaliden toont het bedrijf als inclusief en empathisch, waardoor het een breder klantenbestand kan aanspreken en een positieve reputatie opbouwt als een onderneming die iedereen welkom heet en respecteert.
Bekijk meer voordelen van certificeren met Duurzaam Gastvrij