Communicatie

Wat houden de communicatienormen in?

Duurzaamheidscommunicatie is onmisbaar binnen een bedrijf omdat het de transparantie en bewustwording bevordert, de kennis en betrokkenheid omtrent verduurzaming bij werknemers vergroot, en bezoekers meer bewust worden van de verduurzaming.

De communicatienormen van Duurzaam Gastvrij kunnen opgedeeld worden in 4 delen:

  • MVO-verklaring
  • Communicatie met bezoekers
  • Communicatie met leveranciers
  • Communicatie met medewerkers

Ten eerste dienen deelnemers een actielijst op te stellen waarin hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) inspanningen zichtbaar zijn. Met deze MVO-verklaring laat je aan bezoekers, medewerkers, stakeholders en andere relevante groepen zien dat MVO niet een extraatje voor de bühne is, maar een integraal onderdeel van de duurzame bedrijfsvoering.

Ten tweede is het belangrijk dat bezoekers goed geïnformeerd worden over de bedrijfsverduurzaming. Zo dient het Duurzaam Gastvrij muurschild op een voor de bezoekers zichtbare plek opgehangen te worden, en dient er een stuk tekst op de website gewijd te worden aan Duurzaam Gastvrij. Daarnaast zijn er nog vele andere mogelijkheden om de duurzaamheid en MVO inspanningen aandacht te geven. Denk aan social media en nieuwsbrieven, of het promoten van lokale activiteiten rondom natuur- en milieueducatie. Ook kan er aan bezoekers om input worden gevraagd over hun tevredenheid en verdere verduurzamingsmogelijkheden.

Ten derde ben je als bedrijf zijnde vaak afhankelijk van andere partijen in de bedrijfsvoering. Denk aan gebouweigenaren, exploitanten, leveranciers of (onder)huurders van de accommodatie. Door over duurzaamheid te communiceren met deze partijen stimuleert de deelnemer hen om (gezamenlijk) duurzame stappen te zetten. Duurzaam Gastvrij eist, indien van toepassing, dan ook dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over wat deze duurzaamheidsstappen inhouden. Dit kan worden vastgelegd in contracten, handboeken of andere documentvormen.

Ten vierde is interne communicatie eveneens onmisbaar om medewerkers op de hoogte te houden over de maatregelen die het bedrijf doorvoert en om ervoor te zorgen dat zij mee kunnen denken over verbeterpunten. Denk hierbij aan communicatie tijdens het inwerktraject, een MVO-training, uitleg aan schoonmakers over hoe zij hun taken kunnen verduurzamen, én tijdens periodieke communicatiemomenten zoals medewerkersbijeenkomsten en interne nieuwsbrieven. Ook kan er regelmatig en anoniem aan medewerkers om input worden gevraagd over hun beleving van de organisatie en verdere verduurzamingsmogelijkheden.

Duurzaamheidsthema Communicatie

De voordelen van duurzaamheidscommunicatie

Duurzaamheidscommunicatie heeft verschillende voordelen:

  1. Verbeterd imago en reputatie: Duurzaamheidscommunicatie laat zien dat het bedrijf zich inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, wat het imago en de reputatie bij klanten, werknemers en belanghebbenden versterkt.
  2. Klantloyaliteit en aantrekken van nieuwe klanten: Duurzaamheidscommunicatie spreekt steeds meer milieubewuste consumenten aan, wat kan leiden tot een toename van klantloyaliteit en het aantrekken van nieuwe klanten die waarde hechten aan duurzaamheid.
  3. Betrokkenheid en motivatie van medewerkers: Het communiceren van duurzaamheidsinspanningen aan medewerkers zorgt voor betrokkenheid, trots en motivatie, waardoor ze zich meer verbonden voelen met het bedrijf en zich gemotiveerd voelen om bij te dragen aan duurzaamheidsdoelstellingen.
  4. Onderscheidend vermogen in de markt: Duurzaamheidscommunicatie kan een bedrijf onderscheiden van de concurrentie en het aantrekkelijker maken voor klanten die duurzaamheid als een belangrijke factor zien bij hun aankoopbeslissingen.
  5. Positieve impact op stakeholders en de samenleving: Door openlijk te communiceren over duurzaamheidsinspanningen, kunnen bedrijven een positieve impact hebben op stakeholders en bijdragen aan een duurzamere samenleving als geheel. Dit kan leiden tot meer steun van belanghebbenden, zoals investeerders, partners en lokale gemeenschappen.
Bekijk meer voordelen van certificeren met Duurzaam Gastvrij