Management

Wat houden de managementnormen in?

Duurzaamheidsmanagement is onmisbaar binnen een bedrijf omdat het zorgt voor efficiënt gebruik van middelen, naleving van regelgeving en het stimuleren van verantwoordelijkheid. Bij verduurzamen van het bedrijf is dan ook noodzakelijk dat ook de management verduurzaamt zodat verduurzamingsmaatregelen effectiever geïmplementeerd kunnen worden in de rest van de bedrijfsvoering.

De managementnormen van Duurzaam Gastvrij kunnen opgedeeld worden in 3 delen:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid
  • Verbruiksgegevens bijhouden

Ten eerste is Duurzaam Gastvrij een bovenwettelijk keurmerk, en voldoen aan relevante beleidskaders en milieu wet- en regelgeving is het vertrekpunt voor het behalen van Duurzaam Gastvrij. Daarom dienen bedrijven op de hoogte te zijn van de voor de organisatie relevante beleidskaders en milieu wet- en regelgeving én hieraan te voldoen.

Ten tweede is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beleid belangrijk, omdat het duurzaamheidsmanagement bevordert door het integreren van sociale en milieuoverwegingen in de bedrijfsstrategie, waardoor een evenwichtige aanpak ontstaat voor langdurige groei en positieve impact op mens en milieu. Daarom dient het bedrijf een coördinator/Green Team aan te stellen die het verduurzamingsproces aanstuurt en evalueert, en daarnaast een MVO-actielijst opstelt met daarin de verschillende maatregelen en doelstellingen voor het bedrijf om duurzaam te ondernemen.

Ten derde dienen de verbruiksgegevens van het bedrijf ieder jaar bijgehouden te worden. Hierdoor wordt inzicht in resourcegebruik verkregen, afwijkingen geïdentificeerd en kunnen doelgerichte duurzaamheidsinitiatieven ondernomen worden voor een meer efficiënte en verantwoorde bedrijfsvoering.

Duurzaamheidsthema Management

De voordelen van duurzaamheidsmanagement

Duurzaamheidsmanagement heeft verschillende voordelen:

  1. Kostenbesparing: Duurzaamheidsmanagement zorgt voor een efficiënter gebruik van middelen, wat leidt tot lagere operationele kosten en een betere financiële positie van het bedrijf.
  2. Toekomstbestendigheid: Duurzaamheidsmanagement houdt rekening met lange termijn uitdagingen zoals klimaatverandering, veranderende wet- en regelgeving en schaarste van natuurlijke hulpbronnen, waardoor het bedrijf beter is voorbereid op toekomstige veranderingen en uitdagingen.
  3. Positieve reputatie: Door duurzaamheidsmanagement te omarmen, toont een bedrijf zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorg voor het milieu, wat leidt tot een positieve reputatie bij klanten, werknemers en investeerders.
  4. Talent aantrekken en behouden: Bedrijven die duurzaamheidsmanagement omarmen, trekken vaak getalenteerde en bewuste werknemers aan en behouden deze langer, omdat deze medewerkers vaak de voorkeur geven aan werken voor een bedrijf dat zich inzet voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Bekijk meer voordelen van certificeren met Duurzaam Gastvrij