Duurzaam Gastvrij normen: de 12 thema's

Om het Duurzaam Gastvrij keurmerk te mogen voeren moeten bedrijven voldoen aan verschillende duurzaamheidsnormen. Deze normen zijn onderverdeeld in 12 thema's. Elke maand lichten we één van deze thema’s uit. De thema's zijn hieronder te vinden. Een uitgebreid overzicht van de specifieke normen voor uw bedrijfsgroep vindt u hier.

Aan welke specifieke normen een bedrijf moet voldoen hangt van de bedrijfsgroep af. Daarnaast zijn niet alle normen verplicht, maar zijn er ook optionele normen die niet door elk bedrijf uitgevoerd worden. De exacte manier waarop een bedrijf bijdraagt aan de thema's hieronder kan daarom verschillen.

Thema 1: Management

Om het Duurzaam Gastvrij keurmerk te mogen voeren moeten bedrijven voldoen aan verschillende duurzaamheidsnormen. Deze normen zijn onderverdeeld in 12 thema's. Elke maand lichten we één van deze thema’s uit. Dit keer is het de beurt aan thema 1: Management.๐Ÿ’ก

Onder management verstaat Duurzaam Gastvrij dat het bedrijf op de hoogte is van de relevante beleidskaders en wet- en regelgeving, en hieraan voldoet. Tevens monitort het bedrijf zijn verbruiksgegevens (hoeveelheden en kosten) om zo sneller afwijkingen en verbeterpunten te vinden en hiermee direct aan de slag te kunnen gaan.๐Ÿ“‹

Ook heeft het bedrijf een coördinator/Green Team aangesteld die het verduurzamingsproces aanstuurt en evalueert, en die daarnaast een MVO-actielijst opstelt met daarin de verschillende maatregelen en doelstellingen voor het bedrijf om duurzaam te ondernemen.โœ…

Door te voldoen aan deze managementnormen wordt dus niet alleen het Duurzaam Gastvrij keurmerk behaald, maar wordt het ook inzichtelijker voor het bedrijf waar maatregelen genomen kunnen worden én wordt het makkelijker om hier direct werk van te maken. Een win-win situatie dus!๐Ÿ’ช

Benieuwd naar verdere details van de managementnormen voor jouw bedrijf? Check deze dan snel hier.

Thema 2: Communicatie

Om het Duurzaam Gastvrij keurmerk te mogen voeren moeten bedrijven voldoen aan verschillende duurzaamheidsnormen. Deze normen zijn onderverdeeld in 12 thema's. Elke maand lichten we één van deze thema’s uit. Dit keer is het de beurt aan thema 2: Communicatie.๐Ÿ“ฃ

Communiceren over het Duurzaam Gastvrij keurmerk is belangrijk om verschillende groepen mensen op de hoogte te houden over de verduurzamingsacties die doorgevoerd zijn binnen het bedrijf. Maar hoe doe je dat overzichtelijk zonder jezelf te verliezen in allerlei details? Om dit te ondersteunen eist Duurzaam Gastvrij dat deelnemers een actielijst opstellen waarin hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) inspanningen zichtbaar zijn van inkoop en verkoop tot onderhoud en HR. Met deze ‘MVO-verklaring’ laat je aan de gasten, medewerkers, stakeholders en andere relevante groepen zien dat MVO niet een extraatje voor de bühne is, maar een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering.๐Ÿ“œ

Als onderneming ben je vaak ook afhankelijk van andere partijen in de bedrijfsvoering. Denk aan gebouweigenaren, exploitanten, leveranciers of (onder)huurders van de accommodatie. Door over duurzaamheid te communiceren met deze partijen stimuleert de deelnemer hen om (gezamenlijk) duurzame stappen te zetten. Duurzaam Gastvrij eist, indien van toepassing, dan ook dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over wat deze duurzaamheidsstappen inhouden. Dit kan worden vastgelegd in contracten, handboeken of andere documentvormen.๐Ÿค

Niet alleen dat er gecommuniceerd wordt is belangrijk, het is ook van belang dat de boodschap goed overkomt. Oftewel; de manier waarop er gecommuniceerd wordt. De meerwaarde van inspanningen om de organisatie te verduurzamen komen voort uit de wijze waarop je communiceert over deze inspanningen. Zo dient het Duurzaam Gastvrij muurschild op een voor de gasten zichtbare plek opgehangen te worden, en dient er een stuk tekst op de website gewijd te worden aan Duurzaam Gastvrij. Maar daarnaast zijn er nog vele andere mogelijkheden om de duurzaamheids- en MVO inspanningen aandacht te geven. Denk aan social media en nieuwsbrieven, of het promoten van lokale activiteiten rondom natuur- en milieueducatie. Welke manier van communiceren wordt gekozen hangt daarom af van wat het beste bij jouw bedrijf en gasten past.๐Ÿ—ฃ๏ธ

Interne communicatie is eveneens onmisbaar om medewerkers op de hoogte te houden over de maatregelen die het bedrijf doorvoert en om ervoor te zorgen dat zij mee kunnen denken over verbeterpunten. Deze communicatie begint al bij het inwerktraject waarin nieuwe werknemers gelijk op de hoogte worden gesteld van wat Duurzaam Gastvrij inhoudt voor het bedrijf en hun taken (en hoe zij gasten erover kunnen informeren), en Green Team leden die een online MVO-training krijgen. Maar denk hierbij ook aan schoonmakers die uitgelegd krijgen hoe zij tijdens hun werkzaamheden kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de locatie, energieverspilling kunnen voorkomen of afvalscheiding kunnen verbeteren. Na verloop van tijd kan de kennis van medewerkers weer verfrist worden door periodieke communicatiemomenten zoals medewerkersbijeenkomsten en interne nieuwsbrieven.๐Ÿ‘ฉ‍๐Ÿ’ป

Als laatste gaat MVO niet alleen om de juiste bedrijfsvoering, maar ook om de juiste werkomgeving en arbeidsomstandigheden. Door regelmatig en anoniem de medewerkers te bevragen en hun input te analyseren houd je zicht op hun beleving van de organisatie en krijg je aanknopingspunten aangereikt om tot verbeteringen te komen. Hetzelfde geldt voor de gasttevredenheidsonderzoeken en hoe dit inzichten kan geven in de huidige stand van zaken en de mogelijke verbeteracties omtrent MVO en verduurzaming om gasten zo nog tevredener te houden.๐Ÿ“ˆ

Door te voldoen aan deze communicatienormen wordt dus niet alleen het Duurzaam Gastvrij keurmerk behaald, maar wordt het ook veel makkelijker voor het bedrijf om gezamenlijk verduurzaming en MVO te implementeren met diens medewerkers, partners én gasten. Een win-win situatie dus!๐Ÿ’š

Benieuwd naar verdere details van de communicatienormen voor jouw bedrijf? Check deze dan snel hier.

Thema 3: Maatschappelijke betrokkenheid

Om het Duurzaam Gastvrij keurmerk te mogen voeren moeten bedrijven voldoen aan verschillende duurzaamheidsnormen. Deze normen zijn onderverdeeld in 12 thema's. Elke maand lichten we één van deze thema’s uit. Dit keer is het de beurt aan thema 3: Maatschapelijke Betrokkenheid.๐Ÿค

Door maatschappelijk betrokken te ondernemen creëert de deelnemer niet alleen waarde en goodwill voor de eigen organisatie, maar is de organisatie ook van extra toegevoegde waarde voor de maatschappij en lokale omgeving. Verduurzamen is daarom ook veel meer dan alleen besparen op energie- en waterverbruik. Het is tevens een sociaal concept dat staat voor het in stand houden en verbeteren van het welzijn van zowel de huidige als toekomstige generaties. Duurzaam Gastvrij verwachten wij dan ook dat deelnemers maatschappelijke bijdragen leveren in de vorm van samenwerking, medewerkers en toegankelijkheid.

Samenwerking kan zich uiten op verschillende manieren. Er kan een bijdrage aan de maatschappij geleverd worden in de vorm van sponsoren, doneren of deelnemen aan activiteiten zonder winstoogmerk. Ook kan er op regionaal niveau samengewerkt worden om het duurzame karakter van de regio te versterken, bijvoorbeeld door het gezamenlijk ontwikkelen van een groengebied of door een duurzaam arrangement aan te bieden. En binnen het bedrijf zelf kan ervoor gekozen worden om gratis toegankelijk activiteiten aan te bieden zoals relevante workshops, en om binnen het beleid meer aandacht te besteden aan diversiteit en inclusiviteit.๐Ÿ™Œ

Daarnaast zijn er een boel mensen die graag willen werken in de toerisme- en recreatiesector, maar dit niet zomaar kunnen. Zij die het op de arbeidsmarkt niet redden zonder ondersteuning vallen onder de Participatiewet. Deze wet zorgt ervoor dat het toch mogelijk wordt voor hen om een baan te vinden. Duurzaam Gastvrij deelnemers worden dan ook gestimuleerd om werknemers in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om hen zo te steunen in hun zoektocht naar een baan.๐Ÿง‘‍๐Ÿณ

Als laatste dient er ook rekening gehouden te worden met mindervaliden. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de kernfaciliteiten van een bedrijf, zoals toiletten, liften en parkeerplaatsen, toegankelijk zijn voor iedereen, zodat elke gast optimaal gebruik kan maken van het bedrijf.โ™ฟ

Door te voldoen aan deze normen wordt dus niet alleen het Duurzaam Gastvrij keurmerk behaald, maar wordt er ook een positieve bijdrage geleverd aan de maatschappij waar de regio, medewerkers én gasten van profiteren. Een win-win situatie dus!๐Ÿ’š

Benieuwd naar verdere details van de maatschappelijke betrokkenheid normen voor jouw bedrijf? Check deze dan snel hier.

Thema 4: Water

Om het Duurzaam Gastvrij keurmerk te mogen voeren moeten bedrijven voldoen aan verschillende duurzaamheidsnormen. Deze normen zijn onderverdeeld in 12 thema's. Elke maand lichten we één van deze thema’s uit. Dit keer is het de beurt aan thema 4: Water.๐Ÿ’ง

Binnen dit thema wordt er vooral gekeken naar de verschillende manieren waarop er schoon drinkwater kan worden bespaard. Het verbruik van schoon drinkwater is namelijk milieubelastend, omdat bij het filteren, transporteren, afvoeren en verwarmen van douche water veel energie wordt gebruikt. Van deelnemers aan het Duurzaam Gastvrij certificaat wordt daarom verwacht dat zij het gebruik hiervan beperken.

Zo wordt er verwacht dat de waterdoorstroom van douches en kranen beperkt wordt doormiddel van waterbesparende douchekoppen/kranen of het plaatsen van doorstroombegrenzers.๐Ÿšฟ

Ook bij toiletten zijn er verschillende mogelijkheden om zuiniger om te gaan met water. Denk hierbij aan waterloze urinoirs, stopknoppen, spoelbegrenzers of het gebruik van oppervlakte water bij het doorspoelen.๐Ÿšฝ

Als laatste kunnen bedrijven meer gebruik maken van B-water of grijs water. Dit hergebruik van hemelwater of drinkwater zorgt er namelijk voor dat er minder nieuw drinkwater benodigd is. Dit water kan o.a. worden gebruikt voor het spoelen van toiletten of het bewateren van de groenvoorziening.๐ŸŒณ

Door te voldoen aan deze normen wordt dus niet alleen het Duurzaam Gastvrij keurmerk behaald, maar wordt er ook bespaard op de waterkosten én voorkom je onnodig veel gebruik van drinkwater. Een win-win-win situatie dus!๐Ÿ’š

Benieuwd naar verdere details van de water normen voor jouw bedrijf? Check deze dan snel hier.

Thema 5: Reiniging

Om het Duurzaam Gastvrij keurmerk te mogen voeren moeten bedrijven voldoen aan verschillende duurzaamheidsnormen. Deze normen zijn onderverdeeld in 12 thema's. Elke maand lichten we één van deze thema’s uit. Dit keer is het de beurt aan thema 5: Reiniging.๐Ÿงฝ

Reiniging is een essentieel onderdeel waarop gasten hun verblijf of bezoek beoordelen. Het vindt daarom veelvuldig plaats in de recreatiesector. Schoonmaakmiddelen kunnen echter schadelijke chemicaliën en andere stoffen bevatten die slecht zijn voor het milieu en de gezondheid. Daarnaast kunnen onnodig watergebruik, verpakkingen en guest amenities bijdragen aan milieuproblemen. Voor het behalen van het Duurzaam Gastvrij certificaat is het daarom van belang om op milieuverantwoordelijke wijze om te gaan met de reiniging van het bedrijf.โœ…

Zo wordt vereist dat er op milieuvriendelijke wijze wordt schoongemaakt doormiddel van het gebruik van schoonmaakmiddelen met een milieukeurmerk, doseersystemen, microvezeldoekjes of waar mogelijk alleen (een verantwoorde hoeveelheid) water. Dit geldt niet alleen voor het schoonmaken van het interieur, sanitair en de vloer maar ook voor o.a. de keuken en de (vaat)was. Hiermee bespaar je ook nog eens op water en schoonmaakmiddelen.๐Ÿงน

Daarnaast kan ervoor gekozen worden om in badkamers of toiletruimtes zeep en shampoo met een milieukeurmerk aan te bieden in hervulbare flessen of dispensers, om op die manier de hoeveelheid verpakkingsafval te verminderen en te besparen op afvalkosten.๐Ÿงผ

Een andere verduurzamingsoptie is het niet meer aanbieden van zogeheten guest amenities (zoals haarnetjes, tandenborstels of flosdraad), of om ervoor te kiezen deze van hernieuwbare materialen te laten maken of alleen op aanvraag beschikbaar te stellen.โ™ป๏ธ

Door te voldoen aan deze normen wordt dus niet alleen het Duurzaam Gastvrij keurmerk behaald, maar worden ook het milieu én kosten bespaard. Een win-win-win situatie dus!๐Ÿ’š

Benieuwd naar verdere details van de water normen voor jouw bedrijf? Check deze dan snel hier.

 

Thema 6: Afval

Om het Duurzaam Gastvrij keurmerk te mogen voeren moeten bedrijven voldoen aan verschillende duurzaamheidsnormen. Deze normen zijn onderverdeeld in 12 thema's. Elke maand lichten we één van deze thema’s uit. Dit keer is het de beurt aan thema 6: Afval.๐Ÿšฎ

Afval speelt een grote rol in de aantrekkelijkheid van reisbestemmingen. Een schone en gezonde omgeving trekt meer toeristen aan en draagt bij aan positieve reiservaringen. Bovendien kan effectief afvalbeheer de ecologische gevolgen van het toerisme verminderen en de duurzaamheid van bestemmingen vergroten. Binnen de Duurzaam Gastvrij normen dienen deelnemers dan ook op verschillende manieren hun afvalbeheer te verduurzamen.

Als eerste is afvalscheiding van belang in de toerismesector omdat het bijdraagt aan een efficiënter afvalbeheer. Door afval op de juiste manier te scheiden, kunnen waardevolle materialen worden gerecycled en hergebruikt, waardoor de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen of verbrandingsovens gaat, wordt verminderd. Dit draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen én vermindert de negatieve impact op het milieu. Deelnemers worden daarom ook aangemoedigd om de afvalstromen van PMD, swill, sinaasappelschillen en koffiedik gescheiden in te zamelen en laten verwerken.โ™ป๏ธ

Daarnaast is het bieden van afvalscheidingsmogelijkheden aan bezoekers en huurders, zoals gescheiden afvalbakken in kamers, buitenterreinen, badkamers, kantoren en kantines, een effectieve manier om bewustzijn te creëren en actieve betrokkenheid te stimuleren. Door deze faciliteiten aan te bieden, worden gasten aangemoedigd om hun afval op de juiste manier te scheiden en te recyclen. Bovendien kunnen bezoekers en huurders zich bewuster worden van hun eigen consumptiegedrag en zo worden aangemoedigd om milieuvriendelijke keuzes te maken tijdens hun verblijf.

Ten tweede zijn monoverpakkingen een bron van afval in de toerismesector doordat veel producten zoals drankjes, snacks en toiletartikelen individueel verpakt worden. Het verminderen van het gebruik van monoverpakkingen en het bevorderen van herbruikbare alternatieven kan de hoeveelheid verpakkingsafval en diens milieubelasting aanzienlijk verminderen. Het vermijden van monoverpakkingen bij het verstrekken van eten en drinken, zoals sauzen, zout en peper, koffiemelk, kaas, vlees, yoghurt, melk en muesli is daarom onderdeel van onze afvalnormen.๐Ÿงƒ

Ten derde is voedselverspilling een belangrijk onderdeel van het afvalprobleem in de toerismesector omdat op dit moment nog te veel voedsel wordt verspild in hotels, restaurants en resorts. Door voedselverspilling tegen te gaan en overtollig voedsel een tweede kans te geven, kunnen toeristische bedrijven een positieve impact hebben op zowel het milieu als de lokale gemeenschappen, terwijl ze tevens een voorbeeldfunctie vervullen binnen de sector.๐Ÿค

Het tegengaan van voedselverspilling in de toerismesector kan door het implementeren van een effectief monitoringssysteem. Hiermee kunnen bedrijven tevens een beter inzicht krijgen in hun voedselvoorraden en consumptiepatronen, waardoor ze de hoeveelheid voedselafval gemakkelijk kunnen verminderen door efficiëntere bestellingen en voorraadbeheer.

Daarnaast kunnen toeristische bedrijven samenwerken met organisaties (zoals De Voedselbank of TooGoodToGo) of hun eigen werknemers om onverkocht maar nog eetbaar voedsel te doneren. Dit draagt niet alleen bij aan het verminderen van voedselverspilling, maar ook aan maatschappelijke betrokkenheid en sociale verantwoordelijkheid.

Door te voldoen aan deze afvalnormen wordt dus niet alleen het Duurzaam Gastvrij keurmerk behaald, maar wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen, het verminderen van milieubelasting en maatschappelijk betrokkenheid.๐Ÿ’š

Benieuwd naar verdere details van de afvalnormen voor jouw bedrijf? Check deze dan snel hier.

Thema 7: Energie

Om het Duurzaam Gastvrij keurmerk te mogen voeren moeten bedrijven voldoen aan verschillende duurzaamheidsnormen. Deze normen zijn onderverdeeld in 12 thema's. Elke maand lichten we één van deze thema’s uit. Dit keer is het de beurt aan thema 7: Energie.๐Ÿ”Œ

Duurzaam energieverbruik is onmisbaar binnen een bedrijf omdat het bijdraagt aan het verminderen van de milieu impact, het de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen verminderd én het de veerkracht en concurrentiepositie van het bedrijf versterkt in een steeds meer duurzaam bewuste samenleving. Bij bedrijfsverduurzaming is het daarom essentieel dat ook het energieverbruik verduurzaamd, wat leidt tot het bevorderen van milieuvriendelijke praktijken en een meer verantwoorde bedrijfsvoering.

De energienormen van Duurzaam Gastvrij kunnen opgedeeld worden in 4 delen:

  • Verlichting
  • Verwarmen & Koelen
  • Alternatieve energieopwekking
  • Energiebesparing & Isolatie

Ten eerste dienen bedrijven bewuster om te gaan met verlichting omdat het een aanzienlijke impact heeft op het energieverbruik en de kosten. Dit kan door gebruik te maken van energie-efficiënte verlichting of het toepassen van automatische lichtschakeling waardoor het (onnodige) energieverbruik verlaagd wordt.

Ten tweede dient energieverlies en ongewenst energieverbruik te worden voorkomen door het verwarmen en koelen van het gebouw zo efficiënt mogelijk te maken. Aangezien Duurzaam Gastvrij een bovenwettelijk keurmerk is, en voldaan moet worden aan relevante beleidskaders en milieu wet- en regelgeving, dient er aan de wettelijk verplichte energiebesparende maatregelen op gebouwniveau met betrekking tot de klimaatinstallaties gedaan te worden. Denk hierbij aan maatregelen omtrent gebouwverwarming, warmtevoorziening, gebouwventilatie en gebouwkoeling. Daarnaast dient er, afhankelijk van het energieverbruik, een energieregistratie- en bewakingssysteem toegepast te worden.

Ten derde kan er gebruik gemaakt worden van energie die niet opgewekt wordt uit fossiele brandstoffen maar uit milieuvriendelijkere alternatieven, om zo de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Denk hierbij aan het inkopen van groene energie of een eigen energieopwekkingsysteem.

Ten vierde en laatste dient onnodige energieverspilling tegen te worden gegaan doormiddel van betere isolatie en energiebesparing. Vooral op plekken waar veel energie wordt verbruikt is veel winst te behalen. Denk hierbij aan o.a. hotelkamers, keukens, zwembaden, sauna’s, terrassen en accommodaties.

Benieuwd naar verdere details van de energienormen voor jouw bedrijf? Check deze dan snel hier.

Thema 8: Bouwen & Groen

Om het Duurzaam Gastvrij keurmerk te mogen voeren moeten bedrijven voldoen aan verschillende duurzaamheidsnormen. Deze normen zijn onderverdeeld in 12 thema's. Elke maand lichten we één van deze thema’s uit. Dit keer is het de beurt aan thema 8: Bouwen & Groen.๐Ÿ› ๏ธ

Duurzaam bouwen en vergroenen zijn onmisbaar binnen een bedrijf omdat het bijdraagt aan een milieuvriendelijke en verantwoorde bedrijfsvoering, waarbij zowel de biodiversiteit als de duurzaamheid van het gebouw versterkt wordt.

De bouwen & groen normen van Duurzaam Gastvrij kunnen opgedeeld worden in 2 delen:

  • Bouwen
  • Groen

Ten eerste dient er gebruik te worden gemaakt van milieuvriendelijke en hergebruikte bouwmaterialen en verf bij het (ver)bouwen of renoveren van het gebouw, inclusief speelvoorzieningen. Dit zorgt voor een verminderde belasting van het milieu en bevordert de circulaire economie. Daarnaast kunnen bedrijven zich laten certificeren voor groen en duurzaam bouwen met erkende keurmerken zoals BREEAM. Dit helpt om de duurzaamheidsprestaties van een bouwproject te meten en te verbeteren, waardoor bedrijven bijdragen aan een gezondere planeet.

Ten tweede houdt de vergroening in dat bedrijven zich inzetten voor het creëren én beheren van een natuurlijke omgeving op hun terrein. Dit omvat het aanleggen van voorzieningen zoals vlindertuinen of insectenhotels om de (inheemse) biodiversiteit te stimuleren. Ook dienen de groene ruimtes ecologisch verantwoord zijn, met bijvoorbeeld het gebruik van gebiedseigen beplanting, het toewijzen van delen van het terrein aan natuurbestemmingen of het aanleggen van een mini-bos.

Ook het groenbeheer dient duurzaam te gebeuren. Denk hierbij aan het gebruik van alternatieve, niet-chemische bestrijdingsmiddelen om het milieu te beschermen, elektrische apparatuur gebruiken om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen, en waterbesparing toepassen bij het bewateren van het groen.

Belangrijk is daarnaast de communicatie naar gasten, waarbij het bedrijf informatie deelt over hun inspanningen op het gebied van vergroening. Dit vergroot niet alleen het bewustzijn van de gasten over milieukwesties, maar kan ook hun waardering en betrokkenheid bij duurzame praktijken vergroten.

Benieuwd naar verdere details van de bouwen & groen normen voor jouw bedrijf? Check deze dan snel hier.